Banderole podatkowe, banderole legalizacyjne i w jakich przypadkach Urząd Skarbowy może odmówić wydania banderol.

Banderole podatkowe, banderole legalizacyjne i w jakich przypadkach Urząd Skarbowy może odmówić wydania banderol.

Banderola – prostokątna, papierowa opaska naklejana na towarach produkcji krajowej i towarach importowanych, będąca świadectwem zapłacenia przez producenta lub importera należnego podatku akcyzowego, jej wymiary i wzory nadruku uzależnione są od rodzaju towaru i wysokości opłaconego podatku, a rodzaj papieru i technika drukarska uniemożliwiać mają jej sfałszowanie.

Polski system podatkowy wyróżnia banderole:
 podatkowe – które są wydawane producentom i importerom wyrobów akcyzowych i które stanowią zaliczkę na podatek akcyzowy,
 legalizacyjne – które są sprzedawane podmiotom gospodarczym nie będącym podatnikami podatku akcyzowego lub podmiotom które dokonują czynności:
o pakowania, rozlewania lub rozmrażania wyrobów w opakowaniach jednostkowych,
o przepakowania, ponownego rozlewania lub rozmrażania wyrobów w inne opakowania jednostkowe

Banderole podatkowe są wydawane podmiotom gospodarczym z tytułu zapłaty zaliczki na podatek akcyzowy. Wówczas wartość wydanych banderol powinna stanowić równowartość wpłaconej zaliczki. Urząd Skarbowy może odmówić wydania banderol jeżeli są zaległości podatkowe.

Comments are closed.