Cechy cła:

Cechy cła:
• Cło jest świadczeniem pieniężnym. Ten pieniężny charakter objawia się tym, iż cło jest mierzone i pobierane w pieniądzu.
• Cło jest świadczeniem obowiązkowym. Przepisy prawa celnego ustanawiają pewne prawa i obowiązki w stosunku do osób, które dokonują przywozu lub wywozu towa-rów. Jednym z podstawowych obowiązków jest obowiązek uiszczenia cła tzn., jeśli osoba dokonała przywozu towaru zobowiązana jest do zapłacenia cła zgodnie z przepisami prawa celnego we właściwej wysokości.
• Cło jest świadczeniem nie odpłatnym. Oznacza to, że osoba, która uiszcza cło nie uzyskuje w zamian żadnego świadczenia ze strony państwa.
• Cło cechuje bezzwrotność. Raz zapłacone cło nie podlega zwrotowi.
• Cło cechuje również ogólność. U bliżej nieokreślonych osób, które dokonują przywo-zu / wywozu towarów w takich samych ilościach, w tym samym czasie, pochodzące z tego samego kraju, zostaną obciążone cłem w tej samej wysokości.

Comments are closed.