Opodatkowanie podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych.

Opodatkowanie podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych.

OPODATKOWANIE PRZEDSIĘBIORCÓW:

Opodatkowanie przedsiębiorców stanowi najbardziej zmienny fragment systemu podatkowego Polski. Na system opodatkowania przedsiębiorców składają się podatki:
 podatek od towarów i usług,
 podatek od nieruchomości,
 podatek od środków transportu,
 składki na ubezpieczenie społeczne mające w pewnym zakresie charakter parapodatku,
 składka na fundusz pracy mający charakter parapodatku,
 składka na PFRON mająca charakter parapodatku,
 podatek dochodowy,

OPODATKOWANIE GOSPODARSTW DOMOWYCH:

Gospodarstwa domowe obciążane są podatkami pośrednimi. Ciężar podatku od wartości towarów i usług i podatku akcyzowego ponoszą ostatecznie gospodarstwa domowe. Do podatków, które bezpośrednio obciążają gospodarstwa domowe należą:
 podatek dochodowy od osób fizycznych,
 podatek od spadków i darowizn,
 podatek od nieruchomości,
 podatek od środków transportowych,
 podatek od posiadania psów,
 i inne podatki i opłaty głównie lokalne oraz obciążenia fiskalne o charakterze parapodatkowym,

Comments are closed.