organy podatkowe

organy podatkowe.

Organ podatkowy – to podmiot zobowiązany do poboru i egzekwowania zobowiązań podatkowych. Zobowiązanie podatkowe powstaje w momencie zaistnienia okoliczności powstania.

Organy podatkowe I instancji to :
- Naczelnik Urzędu Skarbowego,
- Naczelnik Urzędu Celnego,
- Wójt,
- Burmistrz,
- Prezydent,

Organy podatkowe II instancji to :
- Dyrektor Izby Skarbowej,
- Dyrektor Izby Celnej,

Odwołania od ich decyzji należy kierować do NSA.

Comments are closed.