Determinanty indywidualnej podaży przedsiębiorstwa

Determinanty indywidualnej podaży przedsiębiorstwa
Podaż ulega zmianom wzrostom lub spadkom pod wpływem szeregu czynników.
Wzrost podaży następuje wówczas, gdy przy każdej cenie następuje wzrost
Ilości dóbr i usług, które sprzedawcy mogą zaoferować do sprzedaży.
Spadek podaży następuje wówczas gdy przy danych cenach występuje zmniejszenie ilości generowanych dóbr i usług.

• Podaż: uzależniona jest do kosztów produkcji. Wzrost kosztów produkcji przy stałych cenach rynkowych i innych czynnikach zniechęca producentów do zwiększania produkcji. Obniżka kosztów produkcji zachęca natomiast producentów do zwiększania produkcji. Pozwala to osiągnąć wyższy zysk jednostkowy i całkowity.
• Koszty produkcji: danego dobra mogą zmieniać się pod wpływem zmian cen zasobów niezbędnych do produkcji, a są nimi
- materiały
- surowce
- energia elektryczna
- siłą robocza
- paliwo itp.

• Spadek kosztów produkcji dobra może być rezultatem postępu technologicznego . Mozę on być również przyczyną spadku cen czynników wytwórczych

Czynnikiem zmiany podaży mogą być również warunki naturalne rozmiary importu i exportu, oraz inwestycji. np.: ponadprzeciętne zbiory ( jaki i nieurodzaj ) powodują ze przy danych cenach producenci mogą dostarczyć na rynek mniej lub więcej produktów. Dodatkowe czynniki to:

- import danego dobra z zagranicy
- wielkość eksport
- działania interwencyjne państwa

Comments are closed.