koszty i ich podział

koszty i ich podział

Koszt jest to ilość środków finansowych użyta do zakupu niezbędnych czynników produkcji.
Rozliczanie kosztów służyć ma właściwej ocenie rentowności przedsięwzięć, staranna ocena kosztów pomaga w podjęciu decyzji które mają prowadzić do uzyskania max zysku. Niewłaściwa ocena kosztów prowadzi do błędnych decyzji finansowych i jednocześnie naraża nasze przedsięwzięcie na straty finansowe.

Koszty dzielimy na:

• Koszt alternatywny
• Koszt jawny
• Koszty produkcji
• Koszty nieujawnione
• Koszty ekonomiczne
• Koszty ryzyka
• Koszty stałe
• Koszty zmienne

Comments are closed.