Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

1. Regionalna integracja gospodarcza
2. Handel międzynarodowy
- międzynarodowa wymiana towarów i usług
- handel zagraniczny
3. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji
- międzynarodowe przepływy kapitałów
- międzynarodowe przepływy siły roboczej
- przepływy wiedzy naukowo-technicznej w sferze międzynarodowej
4. Międzynarodowe stosunki walutowe
5. Bilans płatniczy i międzynarodowa równowaga płatnicza
6. Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna
7. Problemy globalne

Comments are closed.