SPÓŁKA JAWNA [ osobowa ]

SPÓŁKA JAWNA [ osobowa ]
Art. 22 § 1 Spółką jawną jest spółka osobowa, którą prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą
[ nazwą], a nie jest inną spółką osobową czy handlową.
Spółkę jawną mogą tworzyć:

• Osoby fizyczne
• Osoby prawne
• Inne osoby prawne

dowolne połączenia

Wspólnicy mogą odpowiadać majątkiem osobistym za zobowiązania spółki art. 31 KDH tzw. odpowiedzialność subsydiarna [ w pierwszej kolejności odpowiada spółka a dopiero w przypadku bezskuteczności , wierzyciel ma prawo domagać się egzekucji z majątków osobistych wspólników i może sobie wybrać od którego wspólnika i co zabierze ]
Podstawowym aktem prawnym jest umowa spółki zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności [ jeżeli nie ma formy pisemnej tylko np. ustną to staje się nieważna ].
Spółka powstaje z chwilą podpisania umowy a wpis do KRS potwierdza zawarcie tej spółki, tak samo jest w przypadku wszelkich zmian.
Nazwa zawsze musi określać nazwisko co najmniej jednego ze wspólników oraz musi być sp. jawna np. Wytwórnia parasoli J. Kowalski sp. jawna
Każdy ze wspólników upoważniony jest do reprezentowania spółki [ kontakty z osobami trzecimi ], do prowadzenia spraw spółki [ organizacja pracy, zarządzanie spółką ].
Uchwała spółki – czynność zgodna z interesem spółki, porozumienie wspólników dotyczące np. kupna nieruchomości.

Zarządzanie majątkiem spółki:
1. Czynność zwykłego zarządu – jeżeli spółka prowadzi działalność handlową operacje na majątku podlegają tutaj. Wystarczy podjęcie decyzji przez jednego wspólnika.
2. Czynności przekraczające zwykły zarząd – wysoka kwota zakupu w porównaniu z majątkiem spółki, wymagana jest zgoda wszystkich wspólników [ uchwała].
3. Udział w zyskach i stratach – co do zasady wspólnicy mają udział równy. Zwykle umowa spółki wskazuje, który ze wspólników i w jakim procencie ma udział w zysku i stracie. Zasada ta nie ma odniesienia do wierzycieli i egzekucji należności.

Comments are closed.