SPÓŁKA KOMANDYTOWA

SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Art. 102 KSH Jest to sp. osobowa, Wspólnikami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
Wobec wierzycieli co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeń [KOMPLEMENTARIUSZ] i jeden w sposób ograniczony [ KOMANDYTARIUSZ].
W nazwie powinno być co najmniej jedno nazwisko KOMPLEMENTARIUSZA i oznaczenie sp. komandytowa.
Umowa w formie aktu notarialnego, utworzenie powstaje z chwilą wpisu do KRS
KOMANDYTARIUSZ – odpowiada tylko do sumy komandytatywnej [ określona kwotowo ]. Suma ta określona jest w umowie oraz w KRS, może być ona zmieniana lecz wówczas wymaga zmiany umowy. K. Nie odpowiada do wkładu wniesionego na początku, odpowiada tylko do różnicy czyli tyle ile wynosi suma komandytowa minus to co wniósł na początku. K. Nie może reprezentować spółki ani podejmować decyzji.
KOMPLEMENTARIUSZ – wyznaczeni do reprezentacji w spółce, podejmują decyzje i odpowiadają bez ograniczeń.

Comments are closed.