SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA

SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA
Istotą jest rozróżnienie dwóch wspólników:
1. KOMPLEMENTARIUSZE [ ryzykują całym majątkiem osobistym, uprawnieni do reprezentacji firmy ]
2. AKCJONARIUSZE [ ryzykują tylko tym co dali czyli akcjami ]
Kapitały:
1. Kapitał zakładowy – min 50 tys. Zł wniesiony przez akcjonariuszy.
2. Kapitał pokrywany z wkładów wniesionych przez komplementariuszy
Wspólnicy:
• Osoby fizyczne
• Osoby prawne
Możliwa jest sytuacja w której wspólnik będzie komplementariuszem i akcjonariuszem ale odpowiedzialność będzie ponosił tylko jako komnplementariusz.
Firma musi zawierać oznaczenie sp. komandytowo – akcyjna i nazwisko jednego z K.
Nie ma umowy, tylko statut sporządzony w formie aktu notarialnego.
Spółka powstaje z chwilą wpisu do KRS.

Comments are closed.