SPÓŁKA PARTNERSKA

SPÓŁKA PARTNERSKA
Art. 86 KSH Spółka osobowa utworzona przez partnerów w celu wykonywania wolnego zawodu w tejże spółce. Mogą ją tworzyć tylko osoby fizyczne, które są uprawnione do wykonywania tzw. wolnych zawodów. Uprawnienia te muszą być potwierdzone odpowiednimi dokumentami np. z Ustaw
Wolne zawody – to np. adwokat, radca prawny, notariusz, księgowy, doradca podatkowy, aptekarz,
Pielęgniarka, lekarz stomatolog itp.
Jeżeli w spółce jeden wspólnik utracił uprawnienia to może funkcjonować w spółce do końca roku w którym stracił uprawnienie.
Możliwe jest utworzenie spółki wykonującej więcej niż jeden zawód np. dwóch adwokatów i dwóch radców prawnych.
W nazwie zawsze musi być nazwisko jednego z partnerów i oznaczenie sp. partnerska np. J. Kowalski i partnerzy lub J. Kowalski i partner.
Umowa spółki musi być zawarta w formie aktu notarialnego, spółka powstaje z chwilą wpisania jej do KRS.
Odpowiedzialność wspólników:
Art. 95 § 1 KSH – partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki.
Art. 95 § 2 KSH – rozszerzona odpowiedzialność partnerów [ zawarta najczęściej w umowie ].
Każdy z partnerów uprawniony jest dokonywać czynności w ramach spółki. Może być powołany zarząd, który będzie reprezentować spółkę wobec osób trzecich wówczas stosuje się przepisy wobec zarządu.

Comments are closed.