Trójkąt Wyszechracki – GRUPA WYSZECHRACKA

Trójkąt Wyszechracki – GRUPA WYSZECHRACKA
Polska z inicjatywy prezydenta Havla, który miał na celu integrację państw Europy środkowej – celem było zapełnienie próżni geopolitycznej po rozpadzie Związku Radzieckiego w grudniu 1991 roku. Republiki post sowieckie uzyskiwały niepodległość, istniała potrzeba zagospodarowania tego regionu, powstał pomysł, aby kraje uznawane za najbardziej rozwinięte czyli: Polska, Czechosłowacja i Węgry utworzyły kooperację.
Pierwsze udane spotkanie trzech prezydentów odbyło się w miasteczku Wyszechrad.
Istniała duża dysproporcja w potencjale demograficznym i gospodarczym. Czesi i Węgrzy byli bardziej rozwinięci od Polaków i Słowaków. Problem ze strony Czechów – premier Vaclav Clause doprowadził do rozpadu Czechosłowacji, uznano, że Słowacy są wykorzystywani przez Czechów, Słowacy chcieli mieć swoje państwo.
Natomiast premier Clouse [klauz] chciał pozbyć się Słowacji, myślał, że jak podzieli Czechosłowację to Czechy dostaną się do UE, kwestie rolnicze-poziom ludności wiejskiej jest na poziomie UE, a rolnicy pozostali na Słowacji Clouse zostawił po słowackiej stronie całą mniejszość węgierską, która skupiła się na jednym terenie Słowacji. Jedynym problemem dla Czechów stali się Romowie. Clouse był przeciwnikiem bliskiej kooperacji grupy wyszechrackiej, ponieważ uważał, że UE będzie pojedynczo przyjmować kraje do siebie – co nie było prawdą. Zarówno NATO jak i UE szybko przyjęły do siebie Słowację. Westernizaja – uzachodnienie szybko zostało przeprowadzone w Czechach. Okazało się , że w UE zastosowano metodę transzową (grupową) do przyjęcia.
Rozpad Grupy Wyszechrackiej był spowodowany polityką Czech oraz konfliktami Słowacko – Węgierskimi.- wszyscy obawiali się dominacji Polski.
Kryzys został przezwyciężony – kiedy Mecziolar i Clouse zostali pozbawieni swoich funkcji w 1998 roku, na Słowacji zwyciężyła koalicja centroprawicowa, a w Czechach lewicowa. Czesi uznali, że po pierwsze niemożliwe jest pojedyncze rozszerzenie UE i zaczęto znów współpracować z Grupą Wyszechracką. Dzisiaj wszystkie te 4 kraje są członkami UE i NATO.

We współpracy tych 4 krajów przeszkadzać może:
1. walka o unijne pieniądze
2. Warszawa-Praga, Czesi są w większości ateistami (ok 50%), tam katolicy są mniejszością , inna mentalność ludzi
3. (Kagan) amerykański goepolityk Polacy są z tych 4 narodów najbardziej proamerykańscy,
pro republikański. Jeżeli Ameryka i Europa będą się “rozjeżdżać” to będzie to wpływać na politykę.
4. Dysproporcje w potencjale demograficznym, Polska ma pewne obowiązki wobec UE-jesteśmy duzi , aby mieć swoja politykę zagraniczną, ale jesteśmy na tyle słabi, że nie potrafimy jej skutecznie realizować.

Kwestie, które mogą nas łączyć:
1. fundusze strukturalne, aby struktura budżetu była taka, aby pieniądze szły do najbiedniejszych krajów, raczej na politykę strukturalna i rolniczą, a nie w tzw, wysokie technologie.
2. Bezpieczeństwo energetyczne – wszystkie te kraje są w jakimś sensie uzależnione od Rosji (gaz, ropa), a chciałyby być niezależne od Moskwy. Współpraca tych 4 krajów, których celem jest uniezależnienie od Rosji leży w ich interesie, muszą się zintegrować z europejskim systemem energetycznym.
3. Polska, Słowacja, Węgry – w ich interesie jest prowadzenie takiej polityki aby zapewnić niezależność od Rosji, demokracja, tak wpływać na politykę europejską aby skupiała się ona na rozszerzeniu na Wschód (Bułgaria, Rumunia w UE, integracja Ukrainy) – przesunąć sferę demokracji na wschód.
4. Polityka azylancka – procesy demograficzne będą powodować, że do Europy będzie wpływać najwięcej imigrantów. W europie notuje się spadek (ujemny przyrost) demograficzny. Imigranci coraz gorzej się asymilują. UE musi wprowadzić politykę, która będzie asymilować, edukować tych imigrantów. Te 3 kraje (w mniejszym stopniu Czechy) będą musiały koordynować politykę graniczną, azylancką.
5. Walka z terroryzmem – może być coraz więcej imigrantów – współpraca w polityce antyterrorystycznej.

Comments are closed.