Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego:

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego:
1. Deklaratoryjny [?] [ potwierdzający ] dotyczy tylko sp. jawnej – wpis potwierdza powstanie spółki. Nie tworzą nowych skutków prawnych. / obecnie ustawodawca dąży aby od 01. 2004r. wpis ten był konstytutywny/.
2. Konstytutywny kształtujący sytuację, samo zawarcie umowy nie tworzy spółki, powstaje ona dopiero z datą wpisu przez sąd. Obejmuje pozostałe pięć spółek.

Comments are closed.