Podatek należny i podatek naliczony oraz warunki obniżania podatku należnego o podatek naliczony.

Podatek należny i podatek naliczony oraz warunki obniżania podatku należnego o podatek naliczony.

Podatek należny (przy sprzedaży) – można go określić jako podatek wynikający z faktur sprzedaży, który powinien być odprowadzony do Urzędu Skarbowego po uprzednim pomniejszeniu go o podatek naliczony.

Podatek naliczony (przy zakupie) – jest podatkiem zapłaconym w poprzedniej fazie. Jego wysokość wynika z faktur zakupu, które podatnik otrzymuje od sprzedającego w momencie dokonania transakcji przy zakupie towarów bądź usług.

Generalna zasada podatku VAT powoduje, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikowi jedynie w takim zakresie w jakim nabyte przez niego towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z tym przy nabyciu towarów i usług, które są przez podatnika wykorzystywane zarówno do czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego jak i czynności w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik będzie zobowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami w stosunku do których przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jeżeli natomiast nie będzie możliwe wyodrębnienie całości lub części tych kwot nie możliwe będzie stwierdzenie w jakim stopniu nabyte towary lub usługi wykorzystane będą przez podatnika do czynności w związku z którymi przysługuje mu prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego, a w jakim do innych czynności.

Część kwoty podatku naliczonego podlegająca odliczeniu będzie można ustalić w oparciu o tzw. strukturę sprzedaży. Oznacza to, że podatnik będzie mógł odliczyć kwotę podatku naliczonego, którą proporcjonalnie można przypisać czynnością w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Zgodnie z nowymi zasadami przy ustalaniu tzw. struktury sprzedaży proporcja będąca podstawą do obliczenia części kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu będzie ustalona jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługiwało podatnikowi prawo do obniżenia podatku należnego w całkowitym obrocie podatnika na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy w odniesieniu do którego ustalana jest proporcja.
.

Podatek należny (przy sprzedaży) – można go określić jako podatek wynikający z faktur sprzedaży, który powinien być odprowadzony do Urzędu Skarbowego po uprzednim pomniejszeniu go o podatek naliczony.

Podatek naliczony (przy zakupie) – jest podatkiem zapłaconym w poprzedniej fazie. Jego wysokość wynika z faktur zakupu, które podatnik otrzymuje od sprzedającego w momencie dokonania transakcji przy zakupie towarów bądź usług.

Generalna zasada podatku VAT powoduje, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikowi jedynie w takim zakresie w jakim nabyte przez niego towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z tym przy nabyciu towarów i usług, które są przez podatnika wykorzystywane zarówno do czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego jak i czynności w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik będzie zobowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami w stosunku do których przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jeżeli natomiast nie będzie możliwe wyodrębnienie całości lub części tych kwot nie możliwe będzie stwierdzenie w jakim stopniu nabyte towary lub usługi wykorzystane będą przez podatnika do czynności w związku z którymi przysługuje mu prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego, a w jakim do innych czynności.

Część kwoty podatku naliczonego podlegająca odliczeniu będzie można ustalić w oparciu o tzw. strukturę sprzedaży. Oznacza to, że podatnik będzie mógł odliczyć kwotę podatku naliczonego, którą proporcjonalnie można przypisać czynnością w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Zgodnie z nowymi zasadami przy ustalaniu tzw. struktury sprzedaży proporcja będąca podstawą do obliczenia części kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu będzie ustalona jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługiwało podatnikowi prawo do obniżenia podatku należnego w całkowitym obrocie podatnika na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy w odniesieniu do którego ustalana jest proporcja.

Comments are closed.