cechy struktury rynkowej charakterystycznej dla konkurencji doskonałej

cechy struktury rynkowej charakterystycznej dla konkurencji doskonałej.
Konkurencja doskonała istnieje wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:
- Duża liczba małych niezależnych przedsiębiorstw oraz duża liczba nabywców.
- jednorodny (ujednolicony) wybór u wszystkich sprzedawców.
- Cena jest wynikiem żywiołowej gry sił rynkowych. kształtuje się pod wpływem zmian popytu i podaży. na rynku wolno konkurencyjnym pojedyncze firmy, z powodu swego znikomego udziału w rynku. nie mają kontroli nad kształtowaniem się ceny wyrobu. Producent jest „ cenobiorcą ” nie może wpłynąć na cenę, może się jedynie do niej dostosować. konkurencja cenowa wypiera z rynku firmy produkujące za drogo.
- Swobodny przepływ kapitałów między różnymi dziedzinami produkcji - łatwość wejścia na rynek danego produktu oraz wycofania się z niego.
-Brak konkurencji nie cenowej . Ponieważ wszystkie firmy na rynku doskonale konkurencyjnym produkują identyczny produkt, nie ma miejsca konkurencja nie cenowa. tj. oparta na reklamie, promocji czy różnicowaniu jakości produktu.
-doskonała informacja.
-Decyzje nabywców i sprzedawców są suwerenne czyli są podejmowane samodzielnie na podstawcie kalkulacji ekonomicznej, której podstawą są informacje pochodzące z wielkości wygenerowanych przez rynek. Podstawą informacji, która warunkuje podjęcie decyzji jest cena rynkowa
- Podstawowa więź między uczestnikami rynku to transakcja

Comments are closed.