cechy struktury rynkowej charakterystycznej dla konkurencji monopolistycznej

cechy struktury rynkowej charakterystycznej dla konkurencji monopolistycznej

- monopol Charakteryzuje się występowaniem względnie dużej liczby niezależnych przedsiębiorstw, sprzedających wyroby, które są bliskimi, ale nie doskonałymi substytutami. Ten sam typ produktu (mają podobne parametry techniczne), jednak produkt określanej firmy ma pewne cechy, które odróżniają go od produktów pozostałych firm danego rynku. Dzięki temu wyrób ma swój rynek, co umożliwia ustalanie dla niego odrębnej ceny oraz odpowiednie kształtowanie wielkości produkcji w celu osiągnięcia jak największych zysków. Przykładem konkurencji monopolistycznej moce być np. handel detaliczny, produkcja obuwia, przemysł odzieżowy. meblowy, produkcja biżuterii. Producenci w konkurencji monopolistycznej mają ograniczoną kontrolę nad ceną produktu. Istniejąca kontrola zależy głównie od stopnia zróżnicowania produktu oraz od liczby i bliskości konkurentów. Wejście na rynek konkurencji monopolistycznej jest względnie łatwe, choć trudniejsze niż w warunkach wolnej konkurencji. producent musi posiadać nie tylko niezbędny kapitał do prowadzenia firmy, ale i prowadzić skuteczną reklamę, aby zdobyć klientów, rywalizując z innymi firmami. Konkurencja monopolistyczna polega na trzech podstawowych rodzajach działań mających na celu zwiększenie sprzedaży: zmiana cen, zmiana jakości produktu jego cech użytkowych) oraz intensyfikacja reklamy. Obecnie konkurencja monopolistyczna polega głównie na dostosowaniu Wyrobów wysokiej ich jakości, zróżnicowaniu wyglądu, sprawności obsługi i napraw, udogodnienie w sprzedaży ( np. zakupy na kredyt ) oraz na bardzo rozbudowanej reklamie, unika się natomiast konkurencji cenowej.

Comments are closed.