cechy struktury rynkowej charakterystycznej dla monopolu

cechy struktury rynkowej charakterystycznej dla monopolu.
Monopol pełny cechy: -na rynku działa jeden producent (sprzedawca) i wielu kupujących.
- Produkt monopolu jest jedynym w swoim rodzaju (unikatowy), co oznacza, że nie posiada dobrego czy bliskiego substytutu. - Jest wielu nabywców lecz żaden nie znaczy tyle. by samodzielnie swoim zachowaniem oddziaływać na cenę. Czysty monopol jest (cenotwórcą ). Ponieważ jest jedynym producentem danego produktu, może wpływać na zmianę ceny, zmieniając wielkość produkcji danego produktu. -podaż pochodząca z monopolu jest podażą rynkową
-Istnieją bariery uniemożliwiające wejście konkurencji na rynek. Może to wynikać z przyczyn technicznych (wymagany patent), ekonomicznych (wysokie nakłady finansowe na budowę nowej firmy np. fabryka samochodów), lub administracyjno-prawnych (ustalony przez państwo monopol spirytusowy, tytoniowy).
- Uczestnicy rynku dysponują doskonalą informacją.

Comments are closed.