istota zjawiska elastyczności

istota zjawiska elastyczności

Zjawisko elastyczności występuje w odniesieniu do podaży i popyta. Elastycznością nazywamy relację wyrażonej w Procentach zmiany popytu lub podaży do procentowej zmiany czynnika który tę zmianę wywołał. Określenie elastyczności możliwe jest tylko w odniesieniu do tych czynników kształtujących popyt i poda, które są mierzalne. Ponieważ mamy tylko dwa czynniki, które są bezpośrednio mierzalne tj: dochód i ceny, dlatego wyróżniamy elastyczność cenowa i elastyczność dochodową popytu oraz elastyczność cenową podaży. Współczynniki elastyczności cenowej popytu i podaży są formułowane podobnie
e = 0 popyt ( podaż ) doskonale sztywny
e = oo popyt ( podaż ) jest doskonale giętki
e > 1 popyt ( podaż ) elastyczny
e < 1 popyt ( podaż ) nieelastyczna
e = 1 popyt ( podaż ) proporcjonalny (l°1o zmiana ceny powoduje 1% zmianę)

Comments are closed.