oligopo

oligopo
1:mała liczba firm (kilka lub kilkanaście) dominujących nad całym rynkiem w produkcji danego dobra. Szczególnym przypadkiem jest duopol - dwóch dominujących producentów.
2:Produkty zróżnicowane lub ujadnolicone. Występują oni na rynku surowcowym (ropa naftowa, siarka, metale, materiały budowlane), dóbr konsumpcyjnych jednorazowego użytku (kawa, herbata, środki czystości) oraz przedmiotów trwałego użytku (okręty, obrabiarki, maszyny budowlane, samochody).
3.Wejcie na rynek oligopolistyczny jest bardzo utrudnione, ale nie całkiem niemożliwe (bariery technologiczne i prawne).
4 Kontrola nad ceną pojedynczej firmy jest ściśle ograniczona przez wzajemną na takim rynku. Oligopol zwiększający cenę ponosi ryzyko „ wysadzenia się samemu z rynku „. Dlatego na rynku oligopolicznym firmy unikają prowadzenia między sobą walki konkurencyjnej za pomocą cen; gdyż jest ona niebezpieczna. Firmy mogą zawierać porozumienia, dochodzić do zmowy, w myśl której wszystkie razem podnoszą lub obniżają cenę i jako grupa mogą rozciągnąć kontrolę nad ceną w taki sposób, w jaki czyni to czysty monopol.
5 ceny poszczególnych towarów są ustalone w wysokości zapewniającej głównym firmom monopolistycznym odpowiednio wysoki zysk w długim okresie czasu. Mniejsze firmy podporządkowują się cenie narzuconej przez głównych partnerów oligopolu tzw. Liderów cenowych .w związku z czym , mówi się , że ceny te są cenami administracyjnymi

Comments are closed.