Podatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są osoby

Podatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilno¬prawnych. Podatnikami tego podatku są także spółki wyposażone w osobowość prawną w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego lub akcyjnego. W podatku od czynności cywilnoprawnych mamy również do czynienia z instytucja płatnika. Płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są
 notariusze – od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego,
 nabywcy rzeczy – od umów sprzedaży, jeżeli nabywca kupuje te rzeczy do przerobu lub do dalszej sprzedaży.
Płatnicy obowiązani są uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej lub wypłacenie należności od uprzedniego zapłacenia podatku.

Comments are closed.