Podaż rynkowa

Podażą rynkową -
nazywamy łączną sumę produktów zaoferowanej wszystkich producentów.jest sumą podaży indywidualnej.
Punkty, w których indywidualne krzywa podaży pracy zmieniają nachylenie, w przypadku każdego pracownika występują przy innym poziomie stawki płac Powoduje to, że przy sumowaniu poziomym ograniczenia podaży pacy u jednych są niwelowane dalszym wzrostem podaży pracy u innych, co przyczynia się do tego, że krzywa zagregowanej podaży pracy ma nachylenie dodatnie

Comments are closed.