Pojęcie dobra i klasyfikacja dóbr

pojęcie dobra i klasyfikacja dóbr .

Dobra są to przedmioty materialne i niematerialne, które charakteryzują się odpowiednią użytecznością i służą do zaspokajania potrzeb (rzeczy, usługi, stany -środki zaspokajania potrzeb).Podział dóbr:- dobra wolne: które występują w przyrodzie w nieograniczonej ilości i nadają się do bezpośredniego użytku( powietrze, światło słoneczne)- dobra ekonomiczne: ( gospodarcze ) - są efektem produkcyjnej działalności człowieka, występująca ograniczonej ilości w stosunku do ludzkich potrzeb, dzielimy je na: •dobra produkcyjne: służą do produkcji innych dóbr „ mleko, woda, żelazo, rudy, drewno” •dobra konsumpcyjne: przeznaczone do konsumpcji „ cukier, buty, spodnie, itp.”•dobra pierwotne: To dobra bezpośrednio pobierane z przyrody •dobra prywatne: nabywane i wykorzystywane przez osoby prywatne •dobra publiczne: przynoszące korzyści dużym grupom ludzi. Nabywane i wykorzystywane przez są to dobra ogólnie dostępne ( publiczne ) np. winda rozróżniamy jeszcze dobra: - pozytywne - dobra nie pozytywne

Comments are closed.