rodzaje stawek występujących w polskich podatkach

rodzaje stawek występujących w polskich podatkach.

Stawki podatkowe są współczynnikami określającymi wysokość podatku w stosunku do podstawy opodatkowania. Spotykamy stawki kwotowe i procentowe. Stawka kwotowa określa bezpośrednio wielkość podatku, natomiast stawka procentowa określa, jaką część podstawy opodatkowania stanowi zobowiązanie podatkowe. Stawki procentowe występują w dwóch formach. Stawki procentowe stałe, inaczej określane jako proporcjonalne lub liniowe, stanowią procentowo stałe wielkości w stosunku do podstawy opodatkowania. Stawki procentowe zmienne charakteryzują się tym, że ich wysokość zmienia się wraz ze zmianą podstawy opodatkowania. W ramach stawek procentowych zmiennych spotykamy stawki progresywne, regresywne i degresywne. Stawki progresywne powodują, że podatek rośnie szybciej niż podstawa opodatkowania. Obciąża on jednostkę podstawy w miarę jej wzrostu coraz to wyższą kwotą podatku. Stawki regresywne maleją wraz ze wzrostem podstawy opodatkowania. Stosowane są dla ożywienia rozwoju danej gałęzi, kierunku produkcji. Stawki degresywne charakteryzują się tym, że maleją wraz ze zmniejszaniem się podstawy opodatkowa¬nia.

Comments are closed.