Koncepcja gospodarki przestrzenne A. Lüscha

Koncepcja gospodarki przestrzenne A. Lüscha
W ujęciu tego autora gospodarka przestrzenna oznacza teorię ekonomii wzbogaconą o wymiary przestrzenne.

Koncepcja ta została oparta na teorii ogólnej równowagi ekonomicznej.

Autor opisał proces formowania się gospodarki, w której zarówno producenci i konsumenci, zasoby i produkty, podział i konsumpcja tworzą spójny system uregulowany przez działanie rynku. Dodatkowym elementem jest przyjęcie tutaj założenia, że system ten jest przestrzennie uporządkowany.

W systemie gospodarki opracowanym przez Lüscha istnieje ład przestrzenny, na który składają się współzależne i racjonalne lokalizacje przemysłu, rolnictwa i miast. Ład ten, został wprowadzony z założeń dotyczących działania przedsiębiorstw i ludzi. Jego systematycznym wyrazem jest przestrzenna struktura regionu ekonomicznego.

Specjaliści z zakresu gospodarki przestrzennej dowiedzieli się o teorii Lüscha z opóźnieniem, które spowodowała II wojna światowa i osłabienie przepływu informacji naukowej w pierwszych latach po wojnie.

Na język polski główną pracę Lüscha przetłumaczono dopiero w 1961 roku.
W tym samym czasie w kręgach polskich naukowców zajmujących się gospodarką przestrzenną bardzo popularne były idee Waltera Isarda, który zainicjował na Uniwersytecie Pensylwania w Filadelfii nowy kierunek badań przestrzenno – gospodarczych znany pod nazwą regional science.

W roku 1965 przetłumaczono na język polski książkę Isarda i jego współpracowników pt. „ Metody analizy regionalnej”, która umożliwiła polskim naukowcom przyswojenie sobie koncepcji i metod nowego kierunku.

Comments are closed.