KONCEPCJA GP A. LUSCHA

KONCEPCJA GP A. LUSCHA
W ujęciu tego autora gospodarka przestrzenna oznacza teorię ekonomii wzbogaconą o wymiary przestrzenne.
Koncepcja ta została oparta na teorii ogólnej równowagi ekonomicznej.
Autor opisał proces formowania się gospodarki, w której zarówno producenci i konsumenci, zasoby i produkty, podział i konsumpcja tworzą spójny system uregulowany przez działanie rynku. Dodatkowym elementem jest przyjęcie tutaj założenia, że system ten jest przestrzennie uporządkowany.
W systemie gospodarki opracowanym przez Lüscha istnieje ład przestrzenny, na który składają się współzależne i racjonalne lokalizacje przemysłu, rolnictwa i miast. Ład ten, został wprowadzony z założeń dotyczących działania przedsiębiorstw i ludzi. Jego systematycznym wyrazem jest przestrzenna struktura regionu ekonomicznego.
Specjaliści z zakresu gospodarki przestrzennej dowiedzieli się o teorii Lüscha z opóźnieniem, które spowodowała II wojna światowa i osłabienie przepływu informacji naukowej w pierwszych latach po wojnie. (1961 TŁUMACZENIE)

Comments are closed.