Przedstawicielem przed organami celnymi może być:

Przedstawicielem przed organami celnymi może być:
• agent celny,
• adwokat,
• radca prawny,
• doradca podatkowy,
i jest to katalog zamknięty.

Postępowanie celne może się toczyć w organach celnych jak i również w miejscach uznanych lub wyznaczonych przez organ celny w zakresie ich specyfikacji. Na mocy art. 38 ust. 1 lit. a Kodeksu Wspólnotowego towar wprowadzony na polski obszar celny powinien zostać bez-zwłocznie przywieziony przez osobę, która dokonała wprowadzenia trasą określoną przez organ celny do urzędu celnego uznanego lub wyznaczonego. Przepisy prawa celnego regulują sposób powstania miejsca wyznaczonego lub uznaniowego przez organy celne.

Comments are closed.