Regulacje bezpośrednie polityki przestrzennej to:

Regulacje bezpośrednie polityki przestrzennej to:
 Przepisy regulujące korzystanie z powierzchni i przestrzeni,
 Przepisy z zakresu planowania przestrzennego, prawa budowlanego, gospodarki gruntami i nieruchomościami budowlanymi,
 Normy zbierania i przetwarzania informacji o stanie środowiska

Comments are closed.