Augustyn

Augustyn był filozofem wczesnochrześcijańskim. Biskup Hippony i organizator Kościoła w Afryce. Za walkę z manicheizmem zwany “młotem na heretyków”. Sam jednak początkowo był manicheistą, co objawiło się w tym, iz prowadził bujne życie towarzyskie zakończone związkiem z dwoma konkubinami oraz dzieckiem z jedna z nich. Wpływy manicheizmu były bardzo widoczne w całej jego twórczości i sposobie myślenia. Był zwolennikiem skrajnego teocentryzmu, w którym dobro to metafizyka, a zło to materialność (wpływ manicheizmu). Po przyjęciu chrześcijaństwa starał się oczyścić swoje sumienie poprzez gorliwa służbę Bogu i Kościołowi oraz walkę z wyznawcami religii Maniego. “Niespokojne jest serce […] puki nie spocznie w Bogu” tak zaczął Augustyn Wyznania. Drugim jego wielkim dziełem było Państwo Boże.

Comments are closed.