Cele i zasady systemu z Breton Woods

Cele i zasady systemu z Breton Woods

Podstawowymi celami systemu z Breton Woods były:
1. Przywrócenie wymienialności walut.
2. Stabilizacja kursów walut.
3. Stworzenie przesłanek do szybkiego, swobodnego i korzystnego rozwoju międzynarodowych powiązań gospodarczych.

Zasady funkcjonowania powojennego systemu walutowego ( sformułowane na konferencji w Breton Woods):

1. Złoto jest głównym środkiem rezerwowym i płatniczym,
2. Parytety wymienialnych walut narodowych zostaną określone w złocie lub dolarach USD, wymienialnych na złoto przez banki Systemu Rezerwy Federalnej USA,
3. Stany będą wymieniać każdą walutę na złoto ( i odwrotnie) przy utrzymaniu stałej jego ceny ( 35 USD za uncję trojańską).
4. Kursy bieżące wymienialnych walut mogą się wahać wokół ustalonego kursu walutowego tylko w określonych granicach ( - + 1%).
5. Przy zbliżaniu się do tej granicy władze monetarne są zobowiązane do interweniowania na rynkach pieniężnych.
6. W przypadku trudności płatniczych i konieczności zmiany kursów waluty, kraje członkowskie mogą skorzystać z kredytów MFW.
7. Zmiany większe niż 10% jedynie za zgodą funduszu.

Zasady funkcjonowania systemu były bardzo rygorystyczne. Chodziło o:
o utrzymanie stałego zaufania do dolara USA (a także do kilku innych walut rezerwowych)
o wzrostu płynności międzynarodowej w warunkach utrzymywania stałej ceny złota w USD

Comments are closed.