Cele TBS

Cele TBS

Podstawowym celem TBS jest budowa mieszkań czynszowych i ich eksploatacja na zasadach najmu dla osób, których nie stać na zakup mieszkania własnościowego.
Ustawodawca dopuszcza możliwość nabywania budynków mieszkalnych, remonty i adaptacje pomieszczeń na cele mieszkalne, prowadzenie działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Towarzystwo może także wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w jego budynkach, przeprowadzać remonty i modernizację obiektów oraz sprawować zarząd nad budynkami nie będącymi jego własnością, na podstawie odrębnych umów. Zyski z tych działań o charakterze komercyjnym powinny jednak być przeznaczane na statutową działalność TBS, czyli budowanie mieszkań czynszowych.
TBS-y budują domy, wykorzystując preferencyjne kredyty. Umowy i statuty TBS-ów oraz wszelkie w nich zmiany zatwierdza prezes urzędu mieszkalnictwa. Oferta skierowana jest przede wszystkim do rodzin o średnich dochodach. Cechą charakterystyczną tylko TBS-ów jest brak możliwości wykupu mieszkania nawet po całkowitym spłaceniu kredytu budowlanego - są to więc mieszkania typowo czynszowe.

Comments are closed.