Czynniki kształtujące atrakcyjność sektora dla bieżących i przyszłych inwestorów :

Czynniki kształtujące atrakcyjność sektora dla bieżących i przyszłych inwestorów :
• Siła oddziaływania nabywców i możliwości wywierania przez nich presji na przedsiębiorstwa sektora.
Wymagania dotyczące dostawców.
Przedsiębiorstwo powinno zadbać i dopilnować, aby wszyscy dostawcy i podwykonawcy byli wybierani w oparciu o ustalone kryteria wyboru. Dostawcy powinni być kwalifikowani zgodnie z ustalonymi kryteriami oceny pod katem spełnienia wymogów, jakie stawiane są przez system jakości . Ponadto powinien być prowadzony stały nadzór nad dostawcami poprzez okresową ich ocenę. Ocena może być dokonywana za pomocą auditów przeprowadzanych u dostawców. Audity prowadzone u dostawców należą do grupy auditów zewnętrznych.
Audit klienta przedsiębiorstwa ( audit dostawcy – drugiej strony)
Audit przeprowadzany przez klienta u dostawcy określany bywa jako audit dostawcy.
W interesie dobrej współpracy dostawca materiałów, wyrobów czy urządzeń do realizowanej przez wytwórcę produkcji powinni się dobrze poznać, przy czym stroną, która dyktuje warunki jest wytwórca –klient, a nie dostawca. Poznanie systemu zapewnienia jakości dostawcy jest jedną z możliwości oceny dostawcy, jego procesu produkcyjnego, jego przedsiębiorstwa i sposobu prowadzenia firmy. W przypadku gospodarki rynkowej jest rzeczą zrozumiałą ,że to klient decyduje, kto będzie jego dostawcą.
Zgromadzenie różnego rodzaju informacji o firmie dostawcy pozwoli nam zorientować się, jaką politykę prowadzi dostawca, czy najważniejsza jest dla niego ilość wyrobów bez względu na jakość, czy też jakość wyrobów.
Audit tego rodzaju wykonywany jest przez wytwórcę w celu zbadania, czy ten spełnia stawiane wymagania i czy jest w stanie zagwarantować określoną jakość wyrobu. Odbiorca uzyskuje w ten sposób informację o słabych punktach dostawcy, co umożliwia mu zwrócenie uwagi na te fakty w umowie oraz wprowadzenie odpowiednich mechanizmów nadzoru.
Niektórzy klienci wydają swoim dostawcom własny certyfikat. W przypadku wielkich zleceniodawców w pokrewnych branżach takie certyfikaty bywają nieraz wzajemnie uznawane.
Audit jednostki zajmującej się certyfikacją ( audit certyfikujący- trzeciej strony )
Uzyskanie certyfikatu oszczędza bowiem wiele czasu i kosztów zarówno dostawcom, jak i zleceniodawcom uwalniając ich od konieczności wykonywania czy też poddawania się licznym auditom kwalifikacyjnym.
Audytorzy jednostki certyfikującej mają wówczas za zadanie stwierdzić zgodność systemu jakości w firmie z wymogami certyfikatu, tzn, stwierdzić czy organizacja systemu jest właściwa, procesy, procedury i inne dokumenty są opracowane i stosowane zgodnie z Księgą Systemu Zarządzania, odpowiednio do wymagań normy.
Certyfikat wydawany jest zwykle na określony czas, który zależy od jednostki certyfikującej.
Uzyskanie certyfikatu wiąże się z poniesieniem dużych kosztów i dlatego nie wszystkie przedsiębiorstwa mogą sobie na nie pozwolić. Jednakże poniesienie tych kosztów może w niedługim czasie okazać się zbawienne dla naszej firmy jak i też naszych dostawców i podwykonawców. Wymagania jakościowe , ochrony środowiska jak i bezpieczeństwa pracy są w naszym przypadku priorytetem. Po ostatnich wydarzeniach jakie miały miejsce w kopalni Halemba znacznie wzrośnie kontrola nadzoru górniczego i nie tylko wobec dostawców jak i podwykonawców.

Comments are closed.