Główne kategorie wydatków budżetu UE

Główne kategorie wydatków budżetu UE

• Wspólna Polityka Rolna (a ściśle – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej; 46,3% wydatków budżetu UE w 2002 r. i 47% w 2005 r.).
• Polityka regionalna (fundusze strukturalne i spójności, 33,6% wydatków budżetu UE w 2002 r. i 31% w 2005 r.).
• Wewnętrzne działania Komisji (m.in. na kształcenie zawodowe, edukację i rozwój młodzieży, na politykę energetyczną, bezpieczeństwo nuklearne i ochronę środowiska, na walkę z terroryzmem, ochronę konsumenta oraz na badania naukowe; 7% budżetu w 2005 r.).
• Polityki zewnętrzne (w tym na pomoc dla najbiedniejszych krajów inna niż w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju, m.in. dla krajów bałkańskich, krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, krajów regionu Morza Śródziemnego oraz krajów Azji i Ameryki Łacińskiej; około 5% w 2005 r.).
• Wydatki administracyjne (6% budżetu na 2005 r.)
• Pomoc przedakcesyjna (która po raz pierwszy w 2005 r. objęła Chorwację; 3% w budżecie 2005 r.).
• Kompensaty (1% w budżecie 2005 r.).

One Response to “Główne kategorie wydatków budżetu UE”

  1. Ciekawa strona, tak trzymac , pozdrawiam