Import komplementarny i substytucyjny

Import komplementarny i substytucyjny

Import towarów- trwały lub przejściowy brak towarów i usług w kraju importującym, usuwany poprzez import niezbędny ( wyłączny).
Import komplementarny – dotyczy produkcji krajowej.
Jest to import niezbędny sensu stricto – w związku z oddziaływaniem jakichś przyczyn o charakterze długookresowym, średniookresowym lub krótkookresowym dany kraj nie dysponuje w ogóle określonymi towarami. U źródeł importu niezbędnego znajduje się niemożność zaspokojenia przez producentów w danym kraju potrzeb konsumentów i inwestorów. Chodzi o absolutny brak możliwości zaspokojenia tych potrzeb w danym okresie ( import niezbędny sensu stricto) lub o względny brak możliwości zaspokojenia tych potrzeb w analizowanym okresie ( import niezbędny sensu largo).
Import niezbędny sensu largo – w związku z oddziaływaniem jakichś przyczyn dany kraj dysponuje danymi towarami, ale w ilościach niedostatecznych w danym momencie porównaniu z wielkością zapotrzebowania. Import niezbędny sensu largo konkuruje z reguły w mniejszym lub większym stopniu z produkcją krajową i dlatego określa się go mianem importu substytucjonalnego. W pewnej mierze substytuuje on towary krajowe, przy podejmowaniu decyzji o takim imporcie porównuje się koszty i ceny towarów krajowych i zagranicznych.

Comments are closed.