Kaucja w TBS

Kaucja w TBS

Umowa o mieszkanie może, ale nie musi, ustalać kaucję zabezpieczającą (np. na wypadek mogących wystąpić zaległości). Wysokość kaucji nie może przekroczyć 10% wartości odtworzeniowej mieszkania, może być niższa lub TBS może z niej zrezygnować.
Najemca do dwóch miesięcy przed planowanym terminem oddania budynku zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 12-krotnego czynszu.
Kaucja podlega waloryzacji oraz jest zwrotna gdy najemca zwalnia lokal mieszkalny i przekazuje go do dyspozycji TBS.

Comments are closed.