Kryteria definiowania integracji gospodarczej

Kryteria definiowania integracji gospodarczej

Międzynarodowa integracja gospodarcza oznacza scalanie narodowych potencjałów ekonomicznych w jeden potencjał międzynarodowy. Chodzi tu o tworzenie nowych organizmów gospodarczych, które w efekcie maja możliwości przekraczające sumę możliwości narodowych.
Obejmuje różne dziedziny życia gospodarczego, społecznego i politycznego.
Kryteria definiowania:
1. Kryterium horyzontu integracji – odpowiedź na pytanie czy integracja jest
nie kończącym się procesem, czy też osiąga stan optymalnego nasycenia a więc ma swój kres.
Dwa poglądy na ten temat:
- integracja jest długotrwałym procesem tworzenia jednolitej struktury gosp. w obrębie grupy krajów- proces integracji nie może mieć końca ze względu na nieprzerwany rozwój produkcji, techniki i nauki.
- integracja jest stanem, który ma swój kres polegającym na wytworzeniu pożądanej docelowej struktury ekonomicznej, wyodrębniającej grupę krajów z całokształtu gosp. światowej. Dalszy rozwój integracji wymaga rozszerzenia jej zakresu lub zmiany form

Comments are closed.