LUSTRACJA odpowiada pojęciu kontroli w spółdzielni

LUSTRACJA odpowiada pojęciu kontroli. Każda spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na trzy lata, a w okresie likwidacji corocznie, poddać się lustracji. Podstawowym celem lustracji jest sprawdzenie czy spółdzielnia przestrzega prawa i statutu, przy czym badaniem swym lustratorzy obejmują również całokształt działalności według kryteriów ekonomicznych i legalnych. Z czynności lustracyjnych lustrator sporządza protokół, który składa radzie i zarządowi spółdzielni.
Protokół sporządzony przez lustratora ma moc dokumentu urzędowego. Członkowie spółdzielni maja prawo żądać wglądu do protokołu lustracji.

Comments are closed.