Narzędzia pozataryfowe

Narzędzia pozataryfowe

Narzędzia pozataryfowe – inne niż cła i narzędzia parataryfowe bariery w handlu międzynarodowym, których funkcją jest bezpośrednie ograniczenie obrotów towarowych z zagranicy, a zwłaszcza ich wolumenu, są to:
a) ograniczenia ilościowe (kontyngenty ilościowe) – określenie przez państwo wolumenu importu lub eksportu, który nie może być przekroczony w skali roku (lub innym okresie). Ograniczenia ilościowe mogą być stosowane w dwóch formach:
- kontyngenty globalne – są ustalane autonomicznie przez rządy i wyrażane w maksymalnych wielkościach importu poszczególnych towarów ze wszystkich krajów lub pewnej ich części
- kontyngenty bilateralne- są uzależnione o ustępstw partnera, z natury nie ulegają zmianie w czasie
b) licencje importowe – zezwolenia wydawane przez władze państwowe przedsiębiorstwom na przywóz określonej ilości konkretnego towaru. Licencje na ogół towarzyszą kontyngentom importowym.
c) dobrowolne ograniczenia eksportu – wprowadzone jest przez kraj zmniejszający swój wywóz (najczęściej na żądanie importera w celu uniknięcia ostrzejszych restrykcji)
d) porozumienie o dobrowolnym ograniczeniu eksportu – dotyczą na ogół towarów wrażliwych i są zawierane między eksporterem i importerem na z góry określony czas
e) ograniczenia dewizowe - całkowicie lub częściowe zniesienie swobody obrotów dewizowych z zagranicą, wyróżniamy dwa rodzaje niewymienialności:
- niewymienialność wewnętrzna- gdy osoby, przedsiębiorstwa i instytucje danego nie mają swobody wymiany swojej waluty wewnętrznej na waluty obce
- niewymienialność zewnętrzna – gdy osoby, przedsiębiorstwa i instytucje zagraniczne nie maja zezwolenia na wymianę waluty wewnętrznej danego kraju na inne waluty.
f) zakupy rządowe – rząd często preferuje towary krajowe nawet gdy są droższe od towarów przywożonych z zagranicy.

Comments are closed.