Narzędzia ZPE

Narzędzia ZPE
Przez pojęcie narzędzi zagranicznej polityki ekonomicznej rozumie się elementy mechanizmu ekonomicznego funkcjonującego w danym kraju, wykorzystywane przez państwo do oddziaływania na podmioty gospodarcze pod katem osiągnięcia celów tej polityki. Narzędzia zagranicznej polityki ekonomicznej można podzielić na dwa rodzaje:
1. służące państwu do oddziaływania na wszystkie podmioty gospodarcze w danym kraju, (kurs walutowy, stopa procentowa, budżet państwa, podatki, polityka fiskalna, pieniądz, ceny)
2. służące państwu do oddziaływania wyłącznie na podmioty uczestniczące bezpośrednio w stosunkach gospodarczych z zagranicą (cła, ograniczenia parataryfowe i pozataryfowe)

Comments are closed.