Opodatkowaniem podatkiem VAT podlegają:

Opodatkowaniem podatkiem VAT podlegają:
• odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
• eksport towarów,
• import towarów,
• wewnątrz-wspólnotowe nabycie towarów (WNT) za wynagrodzeniem,
• wewnątrz-wspólnotowa dostawa towarów (WDT) za wynagrodzeniem,
Ponadto opodatkowaniu podlegają również:
• towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy w przypadku:
 rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej nie mającej osobowości prawnej,
 zaprzestania przez podatnika podatku VAT wykonywania czynności podlega-jących opodatkowaniu (tj. zakończenie działalności),

Comments are closed.