Podatek VAT naliczony i należny

Podatek VAT naliczony i należny

• Podatek należny (przy sprzedaży) – można go określić jako podatek wynikający z faktur sprzedaży, który powinien być odprowadzony do Urzędu Skarbowego po uprzednim pomniejszeniu go o podatek naliczony.

• Podatek naliczony (przy zakupie) – jest podatkiem zapłaconym w poprzedniej fazie. Jego wysokość wynika z faktur zakupu, które podatnik otrzymuje od sprzedającego w momencie dokonania transakcji przy zakupie towarów bądź usług.

Comments are closed.