Powoływanie TBS

Powoływanie TBS

Towarzystwa budownictwa społecznego mogą być tworzone w formie:
1) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
2) spółek akcyjnych
3) spółdzielni osób prawnych.
Stosuje się tu przepisy Kodeksu spółek handlowych lub ustawy z dn. 16.09.1982 r – Prawo spółdzielcze.
Przedmiotem działania towarzystwa jest budowa domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

Towarzystwa Budownictwa Społecznego powstają w dwojaki sposób:
- z udziałem Rady Gminy
- bez udziału Rady Gminy (prywatne).

W przypadku TBS – ów prywatnych, w kosztach inwestycji należy uwzględnić potrzebę zakupu gruntów pod budowę planowanych mieszkań. Nie zmienia to jednak zasady, zgodnie z którą gmina zatwierdza wysokość czynszu w TBS – ie, na podstawie biznesplanu opracowanego przez władze towarzystwa. Wynika z tego fakt, iż udział rady gminy zwiększa szanse na niższe nakłady inwestycyjne, czyli koszty budowy mieszkań, a co za tym idzie – możliwość stosowania niższych czynszów.

Comments are closed.