Pozaekonomiczne determinanty kursów walutowych

Pozaekonomiczne determinanty kursów walutowych

Pozaekonomiczne czynniki determinujące poziom kursów walutowych:
1. Polityczne:
- stopień stabilizacji politycznej kraju
- stopień ryzyka politycznego
- występowanie konfliktów regionalnych
- zaostrzenie sytuacji międzynarodowej
2. Psychologiczne:
- przewidywania rozwoju koniunktury
- poziom ryzyka finansowego
- oczekiwania społeczeństwa i świata biznesu
3. Instytucjonalne:
- polityka pieniężna i fiskalna
- stopień liberalizacji rynków
- interwencje banku centralnego
- stosowane rozwiązania systemowe

Comments are closed.