Przykładowe pytanie na egzamin z gospodarki przestrzenna

Przykładowe pytanie na egzamin z gospodarki przestrzenna

1. Podaj definicje polityki przestrzennej i na czym polega czynna polityka przestrzenna
2. Wymień obszary problemowe i podaj przykłady.
3. Co to jest anekumena, subekumena, ekumena.
4. metoda Genewska.
5. Co to jest aglomeracja policentryczna i przykłady takiej aglomeracji.
1. Czynniki warunkujące politykę przestrzenną i polityka przestrzenna bierna.
2. Omówić pojęcie ładu przestrzennego i instrumenty polityki przestrzennej.
3. Jak się dzieli przestrzeń.
4. System NUTS.
5. Co to jest aglomeracja monocentryczna i przykłady takiej aglomeracji.

Comments are closed.