REMONTY I ICH RODZAJE

REMONTY I ICH RODZAJE – wyróżniamy remonty i kapitalne
Bieżące – to działania które mają zapobiegać trwałemu uszkodzeniu danego obiektu czyli zapobiegać przed remontem kapitalnym w grupie remontów bieżących wyróżniamy:
-remonty planowo-zapobiegawcze – to działania podejmowane w ściśle określonym czasie oraz w sytuacji kiedy nie widzimy jeszcze zewnętrznych objawów zużycia nieruchomości, nie są kapitałochłonne
-prace interwencyjne – są podejmowane wówczas, jeśli wydarzy się sytuacja zupełnie nieprzewidziana w czasie eksploatacji
Kapitalne – to prace których wykonanie jest niezbędne aby obiekt mógł być dalej użytkowany i często w przypadku tych remontów dochodzi do zmiany przeznaczenia obiektu po remoncie
Jeżeli koszty remontów zamykają się kwota do 30% wartości początkowej danego obiektu to jest to remont bieżący, jeżeli 30-7-% to remont kapitalny, jeśli koszty są wyższe niż 70% to modernizacja
Specyfika działalności remontowej może być rozpatrywana z pkt widzenia przedmiotu będącego obiektem prac remontowych lub z pkt widzenia podmiotu wykonywujacego remont
Z pkt widzenia przedmiotowego- stosowanie różnych technologii zakres prac wykonywanych przy realizacji inwestycji, usprzętowienie
Z pkt widzenia podmiotowego – odmienne kwalifikacje pracowników brygad remontowych realizujących prace remontowe

Metody określenia popytu remontowego

STOPA REMONTOWA r = R / Mbr * 100; R – koszty remontów przeprowadzanych w poprzednim roku eksploatacji nier.; Mbr – wartość majątku brutto ogółem

METODA CZASOWA ROSSA r = te / Te * 100; te – dotychczasowy okres eksploatacji nieruchomości; Te – przewidywany normatywny czas eksploatacji nieruchomości

Comments are closed.