Specyfika zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi

Specyfika zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi
1.Różnorodność przepisów w odniesieniu do różnych form własności zasobu, wyróżniamy: zasoby spółdzielcze, komunalne, TBS, developerskie, wspólnot mieszkaniowych, indywidualne
2.Rózne rodzaje czynszów obowiązujące w wydzielanych zasobach mieszkaniowych
Rodzaje czynszów: Jeżeli zasady ustalenia czynszów oparte są o rachunek ekonomiczny tzn wpływy z czynszów pokrywają koszty gospodarki zasobów mieszk. wtedy mówimy o czynszu ekonomicznym. Pojęciem przeciwstawnym jest czynsz deficytowy. Jeżeli ustalanie stawek uzależnione jest od administracyjnych ograniczeń podwyżek czynszów narzucanych przez państwo występuje wówczas czynsz reglamentowany. Jeżeli stawki czynszu ustalane są w taki sposób iż możliwe są dotacje i subwencje mamy czynsz regulowany. Jeżeli stawki czynszowe są wypadkową działania podaży i popytu w sferze mieszkalnictwa wtedy czynsz rynkowy.
Czynsz rynkowy obowiązuje obecnie we wszystkich obiektach komunalnych.
3.Zróznicowana struktura wiekowa nieruchomości budynków i zły stan techniczny a więc wysoka dekapitalizacja zasobów.
4.Trudnosci w przeprowadzaniu remontów (w przypadku remontów kapitalnych istnieje obawa konieczności przekwaterowania mieszkańców na okres prac remontowych)
5.Nieregulowane stany prawne dotyczące własności dużej liczby lokali nawet całych obiektów budynkowych.

Comments are closed.