Swobodny przepływ kapitału - nabywanie nieruchomości:

Swobodny przepływ kapitału - nabywanie nieruchomości:
stan wyjściowy

• Nabywanie nieruchomości jest traktowane przez prawo UE jako forma inwestycji kapitałowej. Zalicza się więc je do traktatowo zagwarantowanej swobody przepływu kapitału (art. 56 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską). Oznacza to, że prawo wspólnotowe nie dopuszcza - w odniesieniu do transakcji związanych z nabywaniem nieruchomości - dyskryminacji osób pochodzących z innych krajów Unii Europejskiej względem osób pochodzących z kraju, w którym znajduje się nieruchomość będąca przedmiotem transakcji.
• W Polsce nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców jest regulowane przez ustawę z 1920 roku, zgodnie z którą zezwolenie na nabycie większości rodzajów nieruchomości przez cudzoziemca wydaje każdorazowo Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Taki sposób reglamentacji rynku nieruchomości jest niezgodny z prawem wspólnotowym, ponieważ jest stosowany tylko w odniesieniu do cudzoziemców.

Comments are closed.