UPADŁOŚĆ SPÓŁDZIELNI

UPADŁOŚĆ SPÓŁDZIELNI
Ogłoszenie upadłości spółdzielni następuje w razie jej niewypłacalności. Z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółdzielni będącej w stanie likwidacji obowiązany jest wystąpić do sądu likwidator niezwłocznie po stwierdzeniu niewypłacalności spółdzielni.

Comments are closed.