Zasada wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Zasada wspólnego systemu podatku od wartości dodanej polega na stosowaniu do towarów i usług powszechnego podatku obciążającego konsumpcję proporcjonalnego do ceny towarów i usług niezależnie od liczby transakcji, które mają miejsce w procesie produkcji i dystrybucji przed etapem naliczania podatku. Podatek od wartości dodanej jest naliczany przy każdej transakcji i stosuje się go aż do poziomu sprzedaży detalicznej wyłącznie. Obli-czany jest od ceny towarów i usług według stawki właściwej dla tych towarów i usług po odliczeniu podatku od wartości dodanej poniesionego przy nabyciu różnych elementów koszto-wych.

Comments are closed.