Do najczęściej wymienianych celów restrukturyzacji zatrudnienia zaliczamy:

Do najczęściej wymienianych celów restrukturyzacji zatrudnienia zaliczamy:

• Dokonanie zmian zatrudnienia stosownie do przyjętych dążeń przedsiębiorstwa
• Dostosowanie poziomu i struktury zatrudnienia do wymogów rynkowego otoczenia
• Zapewnienie lepszej wydajności pracy

Comments are closed.