Najczęstszymi problemami polskich firm w zakresie zatrudnienia są:

Najczęstszymi problemami polskich firm w zakresie zatrudnienia są:

• Zatrudnienia nieodpowiednich, przypadkowych osób
• Problemy w stabilizacji kadry fachowców, przy jednoczesnych trudnościach pozbycia się gorszych pracowników
• Niepotrzebne, bezpodstawne szkolenia
• Różne kryteria wynagrodzeń
• Brak porozumienia pomiędzy poszczególnymi szczeblami w firmie
• Brak jasno wytyczonej ścieżki kariery
• Niska kultura organizacyjna.

W wielu przedsiębiorstwach racjonalizacja zatrudnienia jest utrudniona poprzez silny opór społeczny organizacji związkowych, samorządu pracowniczego i załogi oraz poprzez przyjęcie przez przedsiębiorstwa pozycji wyczekującej wobec okresowej dekoniunktury produkcji i niekorzystnej sytuacji ekonomiczno – finansowej.

Comments are closed.